Tag Archives: Tổng Kết

Tổng Kết Mùa Thu 2019 – Trụ Sở Miền Nam

Trụ sở miền Nam tổ chức lễ Tổng kết Mùa thu 2019 tại Đà Lạt – Thành phố mộng mơ. Trụ sở miền Nam được thành lập năm 2017, đến cuối năm 2019 đã có nhân sự trên 1000 thành viên với số lượng vụ chốt giao dịch mỗi ngày …

Read More »
Tuấn 123 - Tổng kết Mùa Hè 2019

Tổng kết Mùa Hè 2019

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Công ty tổ chức lễ Tổng kết Mùa hè 2019 để hơn 3000 anh em 2 miền Nam Bắc cùng nhìn lại kết quả làm việc đã qua, đặt mục tiêu cho 6 tháng cuối năm 2019.

Read More »