Tổng Kết Quý II Năm 2017

TỔNG KẾT QUÝ II NĂM 2017

+ Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam.
+ Tổng đạo diễn: Thư ký Ngọc.
+ Chỉ huy trưởng: Tướng quân An.
+ Nhân sự: 1200.
Dưới đây là một vài hình ảnh của sự kiện:
Trịnh Đức Thanh

Trịnh Đức Thanh - Tước vị tại Công ty là Tướng quân Thanh, Thư ký Tổng Giám đốc - thành viên Hội Thiên Đình, Nguyên Phó Đại diện Trụ sở miền Nam, Nguyên Trưởng phòng Tướng Quân Thanh, Nguyên Trưởng phòng Đối Tác Miền Nam và Trưởng phòng xuất sắc nhất sau 1 năm.

Leave a Comment

Email (will not be published)