Tổng Kết Quý I Năm 2017

TỔNG KẾT QUÝ I NĂM 2017


Thủ lĩnh TUẤN 123 đọc báo cáo.

Giải sáng tạo Tuấn 123

Giải ảnh tập thể đẹp nhất

Phòng xuất sắc nhất Quý I

Đầu chủ xuất sắc nhất Quý ITrịnh Đức Thanh

Trịnh Đức Thanh - Tước vị tại Công ty là Tướng quân Thanh, Thư ký Tổng Giám đốc - thành viên Hội Thiên Đình, Nguyên Phó Đại diện Trụ sở miền Nam, Nguyên Trưởng phòng Tướng Quân Thanh, Nguyên Trưởng phòng Đối Tác Miền Nam và Trưởng phòng xuất sắc nhất sau 1 năm.

Leave a Comment

Email (will not be published)