Tổng Kết Năm 2017

TỔNG KẾT NĂM 2017

+ Tổng đạo diễn: Thư ký Phương.
+ Địa điểm:
– Hà Nội: Hội trường 10.11 Đại học Sư phạm Hà Nội.
– Vịnh Hạ Long.
+ Nhân sự: 1100.
+ Di chuyển:
– 30 xe 45 chỗ.
– Gần 30 du thuyền tại Vịnh Hạ Long.
Dưới đây là một vài hình ảnh của Lễ Tổng kết năm 2017:
+ Tại Hà Nội:

Đầu chủ – Đầu khách xuất sắc nhất

Trưởng phòng xuất sắc nhất

Các Khối trưởng năm 2018

Các Giám đốc – Phó Giám đốc


  • Báo cáo Tổng kết năm 2017 – Thủ lĩnh TUẤN 123


+ Tại Vịnh Hạ Long

Trịnh Đức Thanh

Trịnh Đức Thanh - Tước vị tại Công ty là Tướng quân Thanh, Thư ký Tổng Giám đốc - thành viên Hội Thiên Đình, Nguyên Phó Đại diện Trụ sở miền Nam, Nguyên Trưởng phòng Tướng Quân Thanh, Nguyên Trưởng phòng Đối Tác Miền Nam và Trưởng phòng xuất sắc nhất sau 1 năm.

Leave a Comment

Email (will not be published)