Sinh Nhật Thương Hiệu Tuấn 123

SINH NHẬT THƯƠNG HIỆU TUẤN 123

4 năm.
Công ty Cổ phần Tuấn 123 đã có những nhảy vọt vượt bậc từ một Công ty Môi giới Bất động sản với bàn nhựa và vài chục thành viên đến năm 2017 đã có hơn 1000 thành viên gồm 56 phòng kinh doanh tại Tổng Công ty và Trụ sở miền Nam. Các thế hệ đã cùng xây dựng và gắn bó với Công ty gồm Thế hệ 105, Thế hệ 904, Thế hệ 102, Thế hệ 207 đã góp phần lưu thông cho thị trường hàng nghìn tỷ đồng, giúp hàng trăm chủ bán được nhà, giúp hàng trăm khách mua tìm được tổ ấm. Để kỷ niệm chặng đường 4 năm đã qua, Công ty đã tổ chức sinh nhật công ty với các chương trình hết sức công phu do các phòng tự chuẩn bị.
Dưới đây là một vài hình ảnh:Các phụ huynh đến tham dự sinh nhật Công ty

Trịnh Đức Thanh

Trịnh Đức Thanh - Tước vị tại Công ty là Tướng quân Thanh, Thư ký Tổng Giám đốc - thành viên Hội Thiên Đình, Nguyên Phó Đại diện Trụ sở miền Nam, Nguyên Trưởng phòng Tướng Quân Thanh, Nguyên Trưởng phòng Đối Tác Miền Nam và Trưởng phòng xuất sắc nhất sau 1 năm.

Leave a Comment

Email (will not be published)