Trụ sở miền Nam

TRỤ SỞ MIỀN NAM – TUẤN 123

1. Khai trương: 16/02/2017
2. Địa điểm: 202B Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.
2. Nhân sự
+ Trưởng Đại diện miền Nam: Tướng quân Phú Tuấn.
+ 16 phòng kinh doanh.
+ 15 Trưởng phòng.
+ 300 Chuyên viên kinh doanh.

Tuấn 123

Trụ sở miền Nam

Trịnh Đức Thanh

Trịnh Đức Thanh - Tước vị tại Công ty là Tướng quân Thanh, Thư ký Tổng Giám đốc - thành viên Hội Thiên Đình, Nguyên Phó Đại diện Trụ sở miền Nam, Nguyên Trưởng phòng Tướng Quân Thanh, Nguyên Trưởng phòng Đối Tác Miền Nam và Trưởng phòng xuất sắc nhất sau 1 năm.

Leave a Comment

Email (will not be published)