Ban Tâm linh Tuấn 123

BAN TÂM LINH – TUẤN 123

1. Chức năng: 
+ Nhân sự:
– Trưởng ban: Đặc nhiệm Xuân.
– 5 Phó ban.
+ Chức năng:
– Ban Tâm linh phụ trách tổ chức các hoạt động thăm quan tìm hiểu về tâm linh cho thành viên trong Công ty Bất động sản Tuấn 123 hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
– Tổ chức các chuyến du lịch tâm linh ngắn ngày hoặc dài ngày trên cả nước.

2. Các hoạt động đã tổ chức trong năm 2017:
+ Tổ chức thăm quan đền chùa vào Mồng 1 hàng tháng.
+ Lễ viếng Giỗ Tổ Vua Hùng 10/3/2017 Âm lịch.

Trịnh Đức Thanh

Trịnh Đức Thanh - Tước vị tại Công ty là Tướng quân Thanh, Thư ký Tổng Giám đốc - thành viên Hội Thiên Đình, Nguyên Phó Đại diện Trụ sở miền Nam, Nguyên Trưởng phòng Tướng Quân Thanh, Nguyên Trưởng phòng Đối Tác Miền Nam và Trưởng phòng xuất sắc nhất sau 1 năm.

Leave a Comment

Email (will not be published)