Đào tạo Khai thác thông tin khách hàng

KHAI THÁC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thời lượng: 2 – 3 tiếng.
Đối tượng tham dự: Học viên.
Là một Môi giới, kỹ năng khai thác thông tin và nhu cầu mua nhà của khách hàng là yếu tố gần như quyết định chính đến việc thành công hay không. Khách cần mua nhà như thế nào? Mong muốn khách ra sao? Vì sao lại muốn như thế? Môi giới đang làm việc với một khách hàng thiện chí hay một khách hàng chưa có nhu cầu mua? Khách liệu có đủ tài chính để mua nhà hay không? … Có hàng chục câu hỏi cần phải được giải đáp và đi sâu vào phân tích rồi từ đó mới đánh giá được mình cần phải làm gì tiếp theo. Làm sao để khách cung cấp tất cả những thông tin cần thiết mà không khó chịu hay thể hiện thái độ bất hợp tác?
Lớp đào tạo kỹ năng Khai thác thông tin khách hàng do Công ty Bất động sản Tuấn 123 đào tạo theo giáo trình riêng sẽ giúp bạn làm được điều này. Các Học viên sẽ nhanh chóng nắm bắt được mục đích của mình là gì? Cần khai thác thông tin gì? Cách nào để kiểm chứng những thông tin đã có? Đánh giá và phân tích rồi đưa ra phương án phù hợp với khách hàng.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Tuấn 123
Tuấn 123
Tuấn 123
Tuấn 123

Trịnh Đức Thanh

Trịnh Đức Thanh - Tước vị tại Công ty là Tướng quân Thanh, Thư ký Tổng Giám đốc - thành viên Hội Thiên Đình, Nguyên Phó Đại diện Trụ sở miền Nam, Nguyên Trưởng phòng Tướng Quân Thanh, Nguyên Trưởng phòng Đối Tác Miền Nam và Trưởng phòng xuất sắc nhất sau 1 năm.

Leave a Comment

Email (will not be published)