Đào tạo Dẫn khách xem nhà

DẪN KHÁCH XEM NHÀ

Thời lượng: 2- 3 tiếng.
Đối tượng tham dự: Học viên.
Có nhiều Môi giới nghĩ rằng việc dẫn khách đi xem nhà không quan trọng nên làm việc này rất đơn giản như: Đưa địa chỉ để khách tự tìm đến xem nhà, hẹn khách đến gần đó rồi dẫn khách vào luôn chứ không trao đổi gì, dẫn khách đi nhưng kệ khách xem thế nào cũng được mà không tư vấn hoặc không biết gì để tư vấn,…. Một Môi giới, muốn giúp khách hàng mua được nhà cần phải hiểu được sản phẩm của mình, cẩn phải hiểu được khách hàng của mình rồi kết nối 2 việc đó mới có thể giúp được khách chủ làm việc với nhau.

Công ty Bất động sản Tuấn 123 đã xây dựng 1 quy trình cụ thể để Môi giới giúp khách hàng có được những thông tin đầy đủ nhất khi đi xem nhà cùng Môi giới, đảm bảo được quyền lợi của khách hàng và Môi giới khi cùng nhau hợp tác. Môi giới cần phải làm gì để hỗ trợ khách hàng, cần phải chuẩn bị thông tin ra sao để khi khách hàng cần là có thể cung cấp đầy đủ và chi tiết nhất,… Những điều đó đều được gói gọn trong buổi đào tạo Dẫn khách xem nhà.

Dưới đây là một vài hình ảnh lớp đào tạo:Trịnh Đức Thanh

Trịnh Đức Thanh - Tước vị tại Công ty là Tướng quân Thanh, Thư ký Tổng Giám đốc - thành viên Hội Thiên Đình, Nguyên Phó Đại diện Trụ sở miền Nam, Nguyên Trưởng phòng Tướng Quân Thanh, Nguyên Trưởng phòng Đối Tác Miền Nam và Trưởng phòng xuất sắc nhất sau 1 năm.

Leave a Comment

Email (will not be published)