Đào Tạo

Đào Tạo Cấp Chuyên viên

Sau 2 tuần học việc tại Công ty, các Học viên đã có thể nắm được các bước cơ bản trong việc tìm kiếm khách hàng, khai thác thông tin và đưa khách đi khảo sát nhà. Kết thúc Khóa học việc 1 tháng thì các Học viên đã nắm …

Read More »

Khóa Học việc 1 Tháng

Liên tục tổ chức Khóa học việc 1 tháng cho các Học viên mới vào sau khi học xong Giáo án Tập 1. Đây là khóa học đi vào chi tiết từng bước làm việc và cầm tay chỉ việc luôn. Kết thúc khóa học, mỗi Học viên sẽ có …

Read More »